Dolina Wieprza - Atlas inicjatyw ekorozwojowych
   
     

Stowarzyszenie funkcjonuje od 10 lat. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest zaangażowane w wiele działań na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego. Obecnie stowarzyszenie jest zaangażowane w następujące kampanie:
- ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych (m. in. dolina Wieprza);
- działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, m.in. poprzez ratowanie zaniedbanych cmentarzy wschodniego pogranicza oraz edukację z zakresu muzyki tradycyjnej;
- wymiana informacji o środowisku (portal internetowy www.ekolublin.pl, który jest najpularniejszym źródłem informacji ekologicznej w regionie, wydawany od 10 lat kwartalnik OIKOS. Ekologia i Współdziałanie, biblioteka ekologiczna);
- działania na rzecz odpowiedzialnej, etycznej konsumpcji z poszanowaniem praw ludzi i zwierząt oraz środowiska;
- ochrona praw zwierząt i promocja wegetarianizmu;
- edukacja ekologiczna.

Untitled Document
 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin.pl, KRS: 0000214186