Wieprz - żywa rzeka

 

Instytucje rządowe

Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2
22-470 Zwierzyniec
tel./fax (084) 6872066, 6872286
sekretariat@roztoczanskipn.pl
roztoczepn@pro.onet.pl
http://www.roztoczanskipn.pl

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego
ul. Plażowa 3
22-470 Zwierzyniec
tel./fax: (084) 6872286, 6872066
oemrpn@roztoczanskipn.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
ul. Czechowska 4
20-950 Lublin
tel. (081) 5327031
http://www.lublin.lasy.gov.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza z/s w Zamościu
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość
tel. (084) 677-66-15
fax (084) 639-22-09
zpkr@zpkr.com.pl
www.zpkr.com.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Polesia
ul. H. Kamieńskiego 6
22-100 Chełm
tel. (082) 5632520,
fax (082) 5631633
zchpk@poczta.onet.pl
www.zchpk.w4u.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z/s w Lublinie
ul. Czechowska 4
20-072 Lublin
tel./fax: (081) 532 50 39
www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
081-74-24 -468

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(081) 531-03-00
(081) 532-12-57
sekretariat@wzmiuw.lublin.pl

Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
tel/fax: (084) 6872660

Instytucje samorządowe

Powiat Ziemski Zamość
Starostwo Powiatowe w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
tel. (084) 6382331
fax (084) 6393152
www.powiatzamojski.pl
starostwo@zamosc.pl
starzam@uw.lublin.pl

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
tel. (082) 576 52-11
tel. (082) 57672-86
fax (082) 5767289
fax (082) 5764588
starostwo@krasnystaw-powiat.pl
Turystyka: http://www.krasnystaw-powiat.pl/main.php?menu=turystyka
Agroturystyka: http://www.krasnystaw-powiat.pl/main.php?menu=agro

Powiat Ziemski Świdnik
Starostwo Powiatowe w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-047 Świdnik
tel. (081) 4687100, 4687071
fax 4687112
www.starostwo.swidnik.pl
www.swidnik.pl
informacje@powiat.swidnik.pl

Powiat Ziemski Łęczna
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna
tel. (0-81) 7523115, 7523116
www.powiatleczynski.pl
poczta@powiatleczynski.pl

Powiat Ziemski Lubartów
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów
tel. (0-81) 855-28-65
fax: 854-33-24
starostwo@lubartow.com.pl
www.powiatlubartow.lubelskie.pl

Powiat Ziemski Puławy
Starostwo Powiatowe w Puławach
Al. Królewska 19
24-100 Puławy
tel. (81) 886 11 00
fax (81) 886 11 79
starostwo@pulawy.powiat.pl
www.pulawy.powiat.pl

Powiat Ziemski Ryki
Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. 22 Lipca 29
08-500 Ryki
tel. (081) 8652552
tel./fax (081) 8651966
www.ryki.powiat.pl
starostwo@ryki.powiat.pl

Organizacje ekologiczne

Stowarzyszenie Na Rzecz Recyklingu i Edukacji Ekologicznej
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn
tel. (084) 682 20 95
fax (084) 682 10 30

Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
Tokarzewskiego 45/35
22-300 Krasnystaw
tel. (082) 576 56 66
krev@vp.pl

Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego
ul. Długa 13a
20-346 Lublin
tel. (081) 744 48 25
fax (081) 744 46 57
lfosn@o2.pl
www.lfosn.org.pl

Polski Klub Ekologiczny - Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie
ul. Królewska 17 m. 9
20-109 Lublin
tel. (081) 743 65 71

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne "Zielona Swoboda"
Szkolna II 2 lok. 4
21-140 Michów
zieloda@tlen.pl

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
lto@op.pl
www.lto.most.org.pl

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM
Okrzei 33 lok. 10
22-300 Krasnystaw
s.freedom@op.pl
www.freedom.krasnystaw.net

Ekologiczny Klub UNESCO - Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności
Partyzantów 19
21-050 Piaski
klubunesco@ poczta.onet.pl
www.klubunesco.republika.pl

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Szymonowica 19/6
22-400 Zamość
zamtop@wp.pl

Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi"
Bratnik 5
21-132 Bratnik

Towarzystwa regionalne i lokalne

Krasnobrodzkie Towarzystwo Regionalne w Krasnobrodzie
ul. Tadeusza Kościuszki 21
22-440 Krasnobród

Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
ul. Pl. T. Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn

Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
tel. (084) 6872043

Towarzystwo Przyjaciół Milejowa
ul. 3 Maja 1
21-020 Milejów
tel. (081) 4626185

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
ul. Bożniczna 17
21-010 Łęczna
tel. (0-81) 7520869

Towarzystwo Przyjaciół Żyrzyna
ul. 1000-lecia 29
24-103 Żyrzyn

Towarzystwo Przyjaciół Michowa
ul. Rynek 1
21-140 Michów

Towarzystwo Regionalne
Rynek 22
21-146 Jeziorzany

Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziorzan
Rynek 22
21-146 Jeziorzany

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne
ul. Krzywe Koło 34a
21-100 Lubartów

Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
ul.15-go Pułku Piechoty 5
08-530 Dęblin
tel. (081) 8831990
fax (081) 8833515
szkolna@btszal.deblin.pl
btszal@kki.net.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ryk
ul. Warszawska 11
08-500 Ryki
tel. (081) 8651616
tpr.ryki@op.pl

Towarzystwo Przyjaciół Bobrownik
ul. Dęblińska 3
08-500 Bobrowniki

Organizacje wspierania rozwoju lokalnego i promocji

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. (084) 686 48 87, 0 606 92 59 77
fax (084) 68 65 393
flzb@lbl.pl
www.flzb.lbl.pl

Fundacja "Morando" na rzecz Zamościa, Zamojszczyzny i Roztocza
ul. Sienkiewicza 22
22-400 Zamość
tel. (084) 638 98 05
morando@wp.pl

Kockie Stowarzyszenie Ekologiczno-Gospodarcze
Krasickiego 27
21-150 Kock

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zamojszczyzny
ul. Aleksandry Wachniewskiej 9/4
22-470 Zwierzyniec
tel. (0-84) 68 72 452

Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul. Rubinowa 2 lok. 107
20-575 Lublin
tel. 0608 53 15 80
lsrr.lublin@wp.pl
www.lsrr.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej
Zaliszcze 35
21-222 Zaliszcze
tel. (083) 37 95 160

Stowarzyszenie Promocji Lubelszczyzny "LEuropa"
ul. Bolesława Śmiałego 8/5
20-611 Lublin
tel. 0 501 53 19 97
tak997@wp.pl

Stowarzyszenie Promocji Lubelszczyzny "Leuropa" - Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Królewska 19b
22-600 Tomaszów Lubelski

Stowarzyszenie Promocji Lubelszczyzny "Leuropa" - Koło w Zamościu
ul. Piłsudskiego 20 lok. 3
22-400 Zamość

Stowarzyszenie Krasnostawskie Forum Lokalne
ul. Okrzei 44/35
22-300 Krasnystaw
tel. 0506042434, (082) 5765965
krasnostawskie.forum.lokalne@wp.pl
www.kfl.webpark.pl

Dęblińskie Stowarzyszenie Gospodarcze
ul. Warszawska 40
08-530 Dęblin
tel. (081) 88 300 08
fax (081) 883 19 90

Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
tel/fax: (084) 6872660

Organizacje turystyczne

Regionalna Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Turystyki (Branżowy Oddział RIG)
ul. Krakowskie Przedmieście 72
20-076 Lublin
tel./fax (081) 532 12 45, 532 16 88
info@rig.lublin.pl
www.rig.lublin.pl/rit.htm

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Krasnymstawie
ul. Dr. Jana Matysiaka 13
22-300 Krasnystaw

Klub Turystyki Kajakowej "Ciernik" - działający przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie
Oddział Miejski PTTK w Lublinie
ul. Rynek 8
20-111 Lublin
tel. (081) 532 49 42
www.lublin.pttk.pl/ciernik.htm - spływy kajakowe Wieprzem

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Lublinie
Rynek 8
20-111 Lublin
tel. (081) 532 49 42, 532 87 04
fax (081) 532 37 58
pttklublin@wp.pl
www.lublin.pttk.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu
ul. Staszica 31
22-400 Zamość
tel. 084 639 31 43, tel. Fax. 084 638 56 87
pttk.zamosc@neostrada.pl
www.zamosc.pttk.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna "Zamość i Roztocze"
www.roztocze.org

Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
tel.0-84/ 639 22 92
zoit@zamosc.im.gov.pl

Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS"
Lubartowski Ośrodek Kultury
ul. Cicha 6
21-100 Lubartów
tel./fax (-081) 855 22 42
tel. kom. :0 603 968 065
mktr.relaks@op.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna "Powiśle"
Siedziba LOT "Powiśle"
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
tel./fax (081) 883 00 11

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne
ul. Lelewela 60
22-440 Krasnobród

Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec
ul.Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

Stowarzyszenie Agroturystyczne "Ziemia Lubartowska"
ul. Kościelna 4
21-136 Firlej

Zagroda Guciów
Guciów 19
22-470 Zwierzyniec

 

Untitled Document
 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin.pl, KRS: 0000214186